Skip to main content

Voksne og eldre – generelle råd

 

 • Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive
 • Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet
 • Voksne over 65 år bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet
 • Voksne og eldre bør begrense stillesitting
 • Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden
 • Voksne over 65 år bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden

 

Barn og unge – generelle råd

 

 • Barn under 1 år bør være i bevegelse flere ganger om dagen og på ulike måter, gjerne gjennom samspill og lek
 • For barn under 1 år bør tiden helt i ro i våken tilstand begrenses, tid foran skjerm frarådes
 • Barn 1–5 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte bevegelser, aktiviteter og lek i minst 180 minutter fordelt utover dagen
 • Tiden barn 1–5 år sitter helt i ro eller fastspent i våken tilstand bør begrenses, skjermtid frarådes for 1-åringer
 • Barn og unge 6–17 år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i moderat til høy intensitet
 • Barn og unge 6–17 år bør begrense tiden i ro, særlig passiv skjermtid på fritiden