Skip to main content

Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den

By april 4, 2019Innlegg

Vi vet at trening er bra for hele kroppen. Alle vet det og vitenskapen støtter det. Hold deg i bevegelse

På tross av alt vi vet om hvor viktig fysisk aktivitet er for helsen vår, så velger 75 prosent av den norske befolkning å enten være helt inaktive eller ikke aktive nok til å få en helsegevinst. Dette er jo et kjempeparadoks! sier hjerneforsker.

Det er allment kjent at regelmessig fysisk aktivitet er bra for oss. Det gir oss en bedre helse, en sterkere og sunnere kropp, men det få er klar over, er at hjernen vår sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet.

https://forskning.no/hoyskolen-kristiania-trening-partner/hadde-fysisk-aktivitet-vaert-en-pille-ville-alle-tatt-den/1239833?fbclid=IwAR3yJrhA5pyNpNoCG0-BpqLGJp9c0e1fjIIPKl4y_u1B9NzwcfdJQNoKnh0