Skip to main content

Hvert femte dødstall relateres til dårlig kosthold

By september 23, 2019Innlegg

En nylig studie fra det medisinske tidsskriftet The Lancet har funnet at hvert femte dødsfall kan relateres til dårlig kosthold. Studien, som foregikk mellom 1990 og 2017, tok for seg individers kosthold og dødsårsaker i 195 land.

Verst ut blant nasjonene som var med i studien kom Usbekistan, der aller flest døde av livsstilsrelaterte sykdommer. I den andre enden av skalaen var det Israel som gjorde det best, og dermed altså hadde færrest dødsfall relatert til livsstilssykdommer. Sannsynligheten for å dø av dette var sjokkerende 10 ganger høyere i Usbekistan enn i Israel.

Grunnlaget for at millioner av mennesker verden over dør av livsstilssykdommer er for høyt inntak av sukker, salt, og kjøtt. Det er altså et dårlig kosthold som leder til sykdommene. Blant livsstilssykdommene var det hjerte- og karsykdommer som kom verst ut. Disse ble de fremste dødsårsakene som følge av fedme og overvekt.

Forskerne bak studien hadde, slik som mange andre i det medisinske miljøet, utvilsomt en hypotese som ble validert av deres undersøkelser. Studien viste simpelthen det mange før hadde ymtet frempå – dårlig kosthold er den største årsaken til dødsfall uansett hvor i verden du befinner deg.

Ikke bare viser studien at inntaket er for høyt av ugunstig næring, men det er også stor mangel på fullkorn, frukt, frø, og nøtter. Inntaket av disse var i studien simpelthen for lavt til å opprettholde en sunn livsstil.

Studien støttes i det vitenskapelige miljøet, der inntaket av salt blant annet sjokkerer assisterende professor Oyinlola Oyebode ved Warwick Medical School i England.

Grunnlaget for ulikhetene mellom nasjoner fremstilles av dataene først og fremst som et tilfelle av økonomisk ulikhet. Det å få tilgang på sunn mat i fattige land koster mye mer relativt til inntekt enn i rike land. For eksempel kan den klassiske tommelfingerregelen ”5 om dagen” være meget vanskelig å følge.

Leave a Reply