Skip to main content

Små mengder trening kan holde diabetes 2 på avstand

By oktober 1, 2019oktober 11th, 2019Innlegg

I kontrast med hva folk flest tror, så er det ikke all verdens som skal til for å forebygge en livsstilssykdom slik som diabetes 2. Dette viser en nylig studie i USA, Skandinavia, og Japan, hvor 1.7 millioner mennesker deltok – hvorav 40,000 var diabetestilfeller.

Studien viste at dersom en amerikaner i relativt dårlig form kom seg i samme form som en gjennomsnittlig nordmann, så vil en femtedel av diabetestilfeller i USA aldri sett dagens lys. Også nordmenn kan med bare litt mer mosjon kutte betraktelig i diabetestilfeller.

Jacob Tarp, postdoktor ved Norges Idrettshøgskole (NIH), er mannen bak studien. Han viser til at det er et lineært forhold mellom økt form og redusert risiko for diabetes. Blant de mest overbevisende funnene var som nevnt tidligere at en ved å øke formen med 25% altså kan redusere diabetes risikoen med 20%.

Det er nok kutt i kostnadene som er den største muligheten som fremstår av studien. Diabetes koster for eksempel amerikanere 300 milliarder dollar årlig. Dette tallet er i rask vekst, og kostnadene økte hele 26% i perioden 2012 til 2017.

Tiltakene som skal til for å øke formen er for eksempel hos amerikanere ”nær null” tilnærmet kun å gå en liten tur daglig. For gjennomsnittlige nordmenn er nok det å øke formen noe som krever litt mer innsats.

Forøvrig er det ikke bare kondisjonstrening som studien viste som en effektiv måte å komme i form. Faktisk fremtrådte styrketrening som en enda viktigere kraft. Dermed kan det å løfte tungt daglig ha en god effekt på å øke formen og redusere sjansen for diabetes.

Skal vi tro studien kan det å gå mer i hverdagen, sykle til jobb, og ikke minst ta en ekstra treningsøkt være meget effektivt i henhold til å redusere risikoen for diabetes. Det skal ikke all verdens til, og en kan alltids øke ambisjonene etterhvert – så lenge en er i aktivitet bare litt mer enn vanlig, så utgjør det en relativt stor forskjell.

Leave a Reply