Skip to main content

Fysisk aktivitet fostrer bedre læringsmiljø

By oktober 20, 2019Innlegg

Når barn og ungdom i skolen beveger seg mer, så forbedrer dette også læring. Nasjonale prøver er for eksempel et bevis på at fysisk aktivitet fostrer et bedre læringsmiljø. Selv noen få minutter daglig kan være nok til å bringe frem resultater.

School in Motion er et prosjekt som besto av 2,000 ungdommer fordelt over 29 skoler. Disse ble gitt 2 timers ekstra fysisk aktivitet ukentlig, noe som altså ga bedre læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet overså prosjektet, men det var altså Norges Idrettshøgskole (NIH), Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, og Høgskulen på Vestlandet som sto bak eksperimentet.

Studien viste at skoleelever som bevegde seg mer oppnådde bedre læring og trivsel. Blant annet gjorde elevene det bedre på nasjonale prøver mot slutten av prosjektet. Spesielt tilfredsstillende var resultatene i regning, men lesing forbedret seg også. Dessuten ble utholdenheten forbedret, selv om resultatet her var forskjellig mellom gutter og jenter.

Dette prosjektet er derimot noe unikt på feltet. Flere tidligere prosjekt har forsøkt seg på lignende, men uten resultater. Gjennomføringen av 80% av de planlagte aktivitetene trekkes frem som hovedgrunnen til at prosjektet lyktes. Store deler av denne prosentandelen kan tildeles det faktum at mange av aktivitetene ble satt på timeplanen.

Gjennom skoleåret endte altså elevene opp med bedre resultater etter den fysiske aktiviteten. I regning gikk elevene opp i snitt 1-3 poeng. Da snittet er 50 poeng på landsbasis, så er denne økningen signifikant om trenden kan fortsette og øke ytterligere ved enda mer fysisk aktivitet.

Det viktigste er i følge forskerne bak prosjektet at de ansvarlige ved skolene, så vel som elevene selv, har motivasjonen til å bevege seg. Organisering er viktig, og det å legge mer fysisk aktivitet inn i timeplanen kan vise seg å være den rette veien å gå fremover.

Leave a Reply