Skip to main content

Sykemelding

Forebyggende tiltak hindrer langvarige/kroniske plager

Kiropraktoren er primærkontakt og kan henvise pasienten videre til MR, CT, røntgen, ultralyd og spesialister på alle områder. Kiropraktoren har sykemeldingsrett og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Kiropraktoren kan

  • Utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege.
  • Henvise pasienter til legespesialist, røntgen eller fysioterapi.
  • Sykemelde pasientene i opptil tolv uker.

Hva koster det bedriften å ha en ansatt sykemeldt én dag?

Sykefraværet utgjør en større kostnad for norske bedrifter enn mange kanskje tror. Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13.000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.

Kostnadsbesparende

Ryggsmerter plager flest og koster mest, heter det. Ryggplager har i mange år dominert som den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Kiropraktoren har fått en viktig rolle i denne sammenheng. Som primærkontakt kan vi sykmelde ved behov.

Tidlig til behandling og raskt tilbake i jobb

Forskning viser at rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35 prosent.Tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betraktelig mer kostnadseffektivt enn informasjon og rådgivning.